แบบทดสอบออนไลน์ -> สำหรับบุคคล

“รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครา” ประโยคคำพูดจากตำราพิชัยสงครามของซุนวูที่มีประสิทธิภาพ ทรงอิทธิพล แม้ไม่ใช่เป็นการทำศึกสงครามแนวคิดนี้ก็สามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันของเรา และในทุกแวดวง ไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัวหรือชีวิตในการทำงาน ที่จำเป็นจะต้องมีการเรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา รวมไปถึงการสื่อสาร ประสานงาน หรือการบริหารทีมงาน และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้าง

 

ไม่รู้เขาไม่เข้าใจผู้อื่นว่าแย่แล้ว แต่ที่แย่ยิ่งกว่าคือการที่เราไม่รู้จักไม่เข้าใจตัวเราเอง มีคำกล่าวของผู้ที่มีชื่อเสียงจำนวนมากที่บอกว่า การที่จะไปรู้จักเข้าใจผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งที่ยากแต่ที่ยากมากกว่าคือการรู้จักเข้าใจตัวเราเอง DISC model เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้เราได้รู้จักเข้าใจตัวเราได้ชัดเจนมากขึ้น

 

DISC เป็น model ที่ได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวางแพร่หลายว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการช่วยพัฒนาตนเองและส่งเสริมความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวกับคนให้กับเราได้เป็นอย่างดี

 

3 เหตุผลหลักๆ ที่ทำให้เราไม่ควรพลาดโอกาสในการเรียนรู้ทำความเข้าใจ DISC model นั่นก็คือ

✔   ทำให้เรารู้จุดแข็ง จุดเด่นของตัวเรา เพื่อนำออกมาใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

✔   รู้จุดอ่อน จุดบอดของตัวเราจะได้ระมัดระวังหรือแก้ไขปรับปรุงได้ถูกต้อง

✔   ตระหนักในผลกระทบของความแตกต่าง รู้วิธีในการปรับรูปแบบพฤติกรรมการแสดงออกให้สอดคล้องกับความหลากหลายแตกต่าง เพื่อยกระดับความมีประสิทธิผลในการอยู่ร่วมหรือทำงานร่วมกับผู้อื่น

 

DISCU Insights !!  แบบทดสอบที่จะช่วยให้คุณรู้จักเข้าใจตนเองเชิงลึกได้มากขึ้น

หากท่านสนใจที่จะได้ทำความรู้จักกับตัวเองได้อย่างชัดเจน เชิงลึกมากยิ่งขึ้น DISCU INSIGHTS จะเป็นคำตอบ ใช้เวลาในการทำแบบทดสอบประมาณ 10 นาที มีจำนวนข้อคำถาม 24 ข้อ เมื่อทำเสร็จเครื่องจะประมวลผลออกมาทันทีเป็นรายงานในรูปแบบไฟล์ pdf  ซึ่งจะให้รายละเอียดและข้อมูลเชิงลึกจำนวนมากที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป

ท่านสามารถสั่งซื้อ Test License (รหัสผ่าน) เพื่อ Login เข้าทำแบบทดสอบ DISC-U INSIGHTS ทาง online ได้ทันที

ข้อมูลใน DISCU INSIGHTS REPORT

#1: ลักษณะส่วนบุคคล (Personality Profile)

 • ลักษณะโดยทั่วไป
 • จุดเด่น
 • สิ่งที่ผู้อื่นอาจมองเชิงลบ
 • สิ่งที่สร้างแรงจูงใจ
 • สิ่งที่ลดทอนแรงจูงใจ
 • ข้อเสนอแนะทั่วๆไป

#2: แนวโน้มรูปแบบเวลาทำงาน (Working Style)

 • สภาพการทำงานที่พึงพอใจ
 • การสื่อสาร
 • การแก้ปัญหา
 • การตัดสินใจ
 • การวางแผนและบริหารเวลา
 • การตอบสนองต่อภาวะกดดัน

#3: รูปแบบการเรียนรู้และอาชีพที่มีลักษณะสอดคล้องกับสไตล์

 • รูปแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบุคลิกลักษณะ
 • ลักษณะงาน/อาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกลักษณะ
 • ตัวอย่างอาชีพ

#4: กราฟแสดงลักษณะของคุณ

 • กราฟโดยภาพรวม
 • กราฟแสดงลักษณะธรรมชาติ
 • กราฟแสดงลักษณะที่ปรับตัว
 • กราฟแสดงค่าต่าง
 • บทวิเคราะห์ลักษณะพฤติกรรม

ทำแบบทดสอบด้วยขั้นตอนที่ง่ายและสะดวก