ARTICLES

อ่านคนได้ง่ายนิดเดียว
4731 Viewer

 

           การทำแบบทดสอบ DISC เป็นวิธีที่มีประโยชน์มากๆวิธีหนึ่งทีเดียว จากการรายงานผลที่ออกมาก็จะทำให้เราทราบถึงลักษณะต่างๆของบุคคล รู้ถึงข้อดีข้อเสีย แรงจูงใจ สิ่งที่ชอบสิ่งที่ไม่ชอบ รูปแบบการตัดสินใจ ลักษณะของการสื่อสารการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เมื่อรู้ว่าเขาเป็นอย่างไรก็จะช่วยให้เราที่จะต้องอยู่และทำงานร่วมด้วย สามารถปรับรูปแบบในการสื่อสารประสานงานได้อย่างเหมาะสม

           คำถามก็คือถ้าเราไม่สามารถให้ลูกน้องของเรา/เพื่อนร่วมงาน/หัวหน้าของเรา หรือแม้กระทั่งลูกค้าที่เราอยากจะรู้ว่าเขาเป็นคนอย่างไร ทำแบบทดสอบได้ล่ะ เราจะทำอย่างไร? ในบทความนี้จะขอแนะนำวิธีอ่านคนว่าเป็นสไตล์อะไรแบบง่ายๆ ซึ่งจะใช้ข้อมูลจากการฟังการสังเกตของเราเองนี่แหละ โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน (แนะนำว่าให้นึกถึงใครก็ได้สักคน เพื่อเป็นตัวอย่างแล้วลองใช้วิธีตามขั้นตอนข้างล่าง)

ขั้นตอนแรก: ถามตัวเองว่าเขาคนนี้ที่เราต้องการจะอ่านเป็นคนเปิดเผยหรือคนเก็บตัว

           ลักษณะของคนเปิดเผย – มักจะพูดมากกว่าฟัง กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นออกมาแม้ว่าเป็นคนแปลกหน้าก็ตาม น้ำเสียงกิริยาท่าทางที่แสดงออกจะรับรู้ได้ถึงความมั่นใจ ปฏิกิริยาตอบสนองมีแนวโน้มที่คล่องแคล่วรวดเร็ว

           ลักษณะของคนเก็บตัว – มักจะฟังมากกว่าพูด จะนิ่งเฉยไม่แสดงความคิดเห็นกับคนที่ไม่คุ้นเคย การพูดรวมไปถึงอากัปกิริยาอาการที่แสดงออกเห็นได้ถึงการใคร่ครวญระมัดระวัง ปฏิกิริยาตอบสนองจะช้ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนเปิดเผย

           ถึงตรงนี้เราสามารถตัดตัวเลือกออกไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วนั่นก็คือ ถ้าเห็นว่าเขาเป็น คนเปิดเผย เขาก็จะเป็นไม่สไตล์ D ก็ สไตล์ I แต่ถ้าเขาเป็น คนเก็บตัว ก็จะเป็นไม่สไตล์ C ก็ สไตล์ S

ขั้นตอนที่สอง: ถ้าในขั้นตอนแรกบอกเราว่าเขาเป็นคนเก็บตัวให้ข้ามไปทำขั้นตอนที่สามได้เลย แต่ถ้าเป็นคนเปิดเผย (D หรือ I) ให้ดูต่อว่าเขาให้ความสำคัญเรื่องงาน (เป้าหมาย ผลลัพธ์) หรือเรื่องคน (สัมพันธภาพ ความเป็นกันเอง) มากกว่ากัน

           เน้นเรื่องงาน – มักจะมุ่งไปสู่เป้าหมายวัตถุประสงค์ของการสนทนา เน้นที่ข้อเท็จจริงมากกว่าอารมณ์ ความรู้สึก เห็นถึงความจริงจังและเป็นการเป็นงาน

 

 

           เน้นเรื่องคน – จะให้ความสำคัญกับสัมพันธภาพ และบรรยากาศที่ผ่อนคลายเป็นกันเอง ทำอะไรมักจะคำนึงถึงความรู้สึกของอีกฝ่าย ไม่กดดันรุกเร้าให้อึดอัด

 

 

           ถ้าเป็นคนเปิดเผย และ เน้นงาน บอกได้ว่าเป็นคนสไตล์ D แต่ถ้าเป็นคนเปิดเผย และ เน้นคน เขาก็จะเป็นคนสไตล์ I

ขั้นตอนที่สาม: สำหรับคนเก็บตัว (C หรือ S) เราก็จะดูต่อทำนองเดียวกับขั้นตอนที่สองว่า เขาให้ความสำคัญในเรื่องงานหรือเรื่องคนมากกว่ากัน ถ้าเป็นคนเก็บตัว และ เน้นงาน บอกได้ว่าเป็นคนสไตล์ C แต่ถ้าเป็นคนเก็บตัว และ เน้นคน เขาก็จะเป็นคนสไตล์ S

          เป็นวิธีง่ายๆในการอ่านลักษณะคน ที่แม้ว่าเราจะเป็นการเจอครั้งแรก หรือมีระยะเวลาพูดคุยกันสั้นๆ เราก็สามารถจำแนกแยกแยะบอกได้ไม่ยากว่าเขาคนนั้นมีแนวโน้มเป็นสไตล์อะไร เพื่อที่จะได้ปรับรูปแบบในการสื่อสารประสานงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

           ถ้าสนใจต้องการเรียนรู้ศิลปะการอ่านคนเพิ่มเติมและรับรองว่าเราเองสามารถเป็นหมอดูได้ภายในหนึ่งวัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.disc-u.net

­by : Tat Jarusaksri