ARTICLES

6303 Viewer

การทำแบบทดสอบ DISC เป็นวิธีที่มีประโยชน์มากๆวิธีหนึ่งทีเดียว จากการรายงานผลที่ออกมาก็จะทำให้เราทราบถึงลักษณะต่างๆของบุคคล รู้ถึงข้อดีข้อเสีย แรงจูงใจ สิ่งที่ชอบสิ่งที่ไม่ชอบ รูปแบบการตัดสินใจ ลักษณะของการสื่อสารการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เมื่อรู้ว่าเขาเป็นอย่างไรก็จะช่วยให้เราที่จะต้องอยู่และทำงานร่วมด้วย สามารถปรับรูปแบบในการสื่อสารประสานงานได้อย่างเหมาะสม.....

6754 Viewer

คนเรามีความแตกต่างกัน คนที่เป็นหัวหน้าเป็นผู้บังคับบัญชาก็มีลักษณะมีสไตล์ที่แตกต่าง ใน ตอนนี้เราจะมาทำความรู้จัก เข้าใจลักษณะของหัวหน้าแต่ละสไตล์เพิ่มเติมมากขึ้น.....

2462 Viewer

ดร. มาร์สตัน คือผู้ให้กำเนิด ”Wonder Woman - สาวน้อยมหัศจรรย์” --- ไม่น่าจะเกี่ยวกันแต่มันก็คือเรื่องจริง ประมาณ 14 ปี หลังจากทฤษฎี DISC ที่เป็นผลงานชิ้นสำคัญได้ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ออกมา ดร.มาร์สตัน ได้เขียนหนังสือการ์ตูน ให้กับสำนักพิมพ์ D.C. Comics โดยมีตัวเอกเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่เป็นผู้หญิงตัวแรกในวงการการ์ตูน ซึ่งก็คือ Wonder Woman นั่นเอง.....